Сергей Чуйков: "Занедбати видобуток вугілля в України - це безглуздя!"

В эксклюзивном интервью для нашего угольного портала, известный профессор,доктор экономических наук Украины Сергей Чуйков выразил своё мнение и беспокойство относительно развития угольной промышленности в Украине, и добыче угля.

Розвиток міжнародних ринків збуту енергетичних ресурсів має суттєвий вплив на стан промисловості в Україні та на цінність вугілля, як одного з найвагоміших джерел поповнення державного бюджету. Високий клас результативної діяльності в цій сфері може гарантувати стабільний ріст економічних можливостей. З іншого боку, занедбання промислових потужностей по видобутку та переробці вугілля неминуче призведе до втрати вигідних позицій серед світових виробників і неминучої втрати великої частини фінансових надходжень.

Добуток вугілля з самого почутку становлення цієї галузі була для України важливим, базовим напрямком конкурентного розвитку. Серед цілого спуску імпортованих енергоносіїв, вітчизняне вугілля завжди залишалось предметом стратегічної розробки на власних територіях. Внутрішні потужності гірничодобувного комплексу дозволяють не тільки повноцінно забезпечувати власних споживачів, а й виокремлювати значну частку високосортної породи на експортні поставки. У перспективі світового розвитку міждержавних відносин, розробка сучасних методів видобутку вугілля, за для виходу на конкурентоспроможний рівень, відкриває цілий спектр актуальних проблем та задач. Вирішення частини труднощів можливо за умов втілення найсміливіший ідей саморегульованої моделі господарської діяльності.

Нажаль, суттєве обмеження можливостей по використанню бюджетних ресурсів України та безумовний вплив світової кризи на загальнонаціональний розвиток, значно ускладнюють реальну можливість експлуатації передових та альтернативних джерел енергозабезпечення. Але саме в такій патовій ситуації вугілля разом з синтетичним газом та нафтою, котрі являються продуктами його переробки, стає найбільш стабільним засобом розвитку.

Погоджуючись з думкою багатьох експертів, слід зазначити, що видобуток вугілля, разом з багатьма проблемами інших галузей промисловості, потребує втілення іншого підходу, залучення наукових методів досягнення підвищених показників. Нагальна потреба у переході до високоточного устаткування, що забезпечує переробку ста відсотків сировини, вже давно обговорюється у владних кабінетах. До тог ж рівень наукового персоналу дозволяє застосовувати ці конструктивні рішення. Залишається сподіватися лише на швидкий розвиток правової бази, необхідної для повноцінного переходу до новітніх технологій.